21 Ocak 2017 Cumartesi

19 Ocak 2017 günü programın konukları Abdülhalim Demir ve Burak Ülman idi

Açık Radyo'da 19 Ocak 2017 Perşembe günü "Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik" programının konukları; ASHOKA’ya 2016 yılında seçilmiş olan Burak Ülman ve Abdülhalim Demir idi.

ASHOKA fellowu olan Abdülhalim Demir ile Kot işçilerinin sorunlarını, Burak Ülman ile de Başka Bir Okul Mümkün hareketi hakkında konuştuk.

ASHOKA sosyal girişimcilik programları sorumlusu İstem Duygu Akalp da konuklarımıza eşlik etti.


Abdülhalim Demir - Tekstil İşçileri Komitesi

Bego henüz çocuk yaşta çalışmaya başladığı tekstil sektöründeki sağlıksız ve güvensiz çalışma şartları ve meslek hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla Türkiye’de kot kumlama yönteminin tamamen yasaklanmasını ve silikozis tedavisinin ücretsizleştirilmesini sağladı. Meslek hastalıkları ve çocuk işçiler üzerine çalışmalarını sürdüren Abdülhalim, doktorları, sendika yetkililerini, sanatçıları, moda tasarımcılarını, medyayı, iş verenleri, ve sayıları 10 milyonu bulan tekstil işçilerini kapsayan geniş bir kitleyle beraber tekstil sektörünün daha adil, sağlıklı ve güvenli bir hale gelmesi için çalışıyor. Çalışmalarını Mısır ve Bangladeş gibi tekstil üretiminin büyük kısmını üstlenen ülkelere taşımak isteyen Abdülhalim, sunduğu çözümler ile tüm paydaşları güçlendiriyor.Burak Ülman - Başka Bir Okul Mümkün (BBOM)

Burak ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği Türkiye’deki eğitim sisteminin köklenmiş problemlerine dikkat çekiyor; yalnızca öğretmenleri ve velileri değil, çocukları da planlama ve uygulamaya dahil eden bir eğitim sistemi öneriyor. Paydaş katılımını ön plana çıkaran bu sistem sayesinde çocuklar demokratik ve ekolojik öğrenme ortamında birey olduklarının farkına varıyor. Kooperatif olarak işleyen BBOM okullarında çocuklar girişimcilik, empati, ekip çalışması, yaratıcılık, farklılıklara saygı gibi beceriler elde ediyorlar. BBOM kooperatiflerini Türkiye’de 10 şehre yaymayı başaran Burak ve BBOM ekibi, Öğretmen Destek Programı ve Öğretmen Köyü ile kapılarını tüm öğretmenlere açıyor, yeni nesil eğitim uygulamalarıyla ülkeye ilham veriyor.


9 Ocak 2017 Pazartesi

5 Ocak 2017 günü programın konusu ASHOKA idi

Açık Radyo'da 5 Ocak 2017 Perşembe günü "Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik" programının konukları; ASHOKA sosyal girişimcilik programları sorumlusu İstem Duygu Akalp ve ASHOKA'ya 2016 yılında seçilmiş olan Yaşar Adnan Adanalı idi.

ASHOKA'nın sosyal girişimcilik alanındaki çalışmalarına genel bir bakış ile MAD - Mekânda Adalet Derneği'nin amacı ve gerçekleştirdikleri hakkında konuştuk.


Yaşar Adnan Adanalı - Beyond İstanbul (Mekanda Adalet Derneği)
Mekanda adaletin, demokrasinin önemli bir bileşeni olduğuna inanan Yaşar, kentle ilgili çalışmalarını Beyond İstanbul (Mekanda Adalet Derneği) çatısı altında sürdürüyor. Yaşar, tüm değişim süreçleri gibi kentsel dönüşümde de yurttaş katılımı ve ortak faydanın merkeze konması gerektiğini düşünüyor, yıllardır bu konuda bilgi ve örnek pratikler üretmeye devam ediyor. Beyond İstanbul’da kentliler, mimarlar, tasarımcılar, şehir planlamacıları ve daha bir çok paydaşı bir araya getiren Yaşar ve ekibi, insan odaklı çözümler sunmanın yanı sıra oluşturdukları Umut Arşivi ile iyi örnekler toplamaya ve umudu çoğaltmaya devam ediyor. Demokratik, ekolojik, ve mutlu kentlere giden yolun katılımcı planlama süreçlerinden geçtiğine inanan Yaşar, halen İstanbul ve çevre şehirlerdeki kentlilerle devam ediyor.

ASHOKA hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.turkey.ashoka.org ve takip etmek için de https://www.facebook.com/AshokaTurkiye tıklayabilirsiniz.